Nyhetsbrev

Få artiklar, råd och tips om:

Du kan läsa mer om vår policy och vår hantering av persondata här.

Designsystem

Allt om designsystem

av Frida Nyvall

Designsystem har blivit ett mer allmänt accepterat och officiellt begrepp för att beskriva en organisations samlade grafiska uttryck och dess tekniska implementation.

Artikeln riktar sig till den som vill veta mer om designsystem, varför de är populära, när de bör användas och hur de fungerar.

Vad är designsystem?

Designsystem har blivit allt viktigare i takt med att antalet webbapplikationer och webbtjänster ökar. Större webbappar och digitala produkter byggs ofta i komponenter som sätts samman till en helhet.

För att hålla designen, brandingen och användarupplevelsen konsekvent genom hela produkten har det visat sig effektivt att sätta upp bestämda regler som beskriver hur komponenter ska byggas och se ut. Dessa samlade regler utgör webbappens designsystem.

Designsystem är en övergripande beskrivning som bland annat även innefattar begrepp som brand guildelines, UI komponenter och ”pattern library”.

I praktiken består designsystem ofta av en digital dokumentation – t.ex. en webbplats där organisationen löpande kan publicera ändringar och uppdateringar av grafik, komponenter och funktionalitet.

Flera ledande techbolag som Google, Microsoft och IBM har gjort sina designsystem publika, men designsystem är inte något som bara är relevant för företag inom IT. På sidan adele.uxpin.com finns en lista över fler publika designsystem. Här återfinns företag från vitt skilda branscher – exempelvis Royal Canin och Financial Times.

Hur funkar designsystem?

Designsystem hjälper företag och organisationer att få kontroll över och ordning på alla delar i en digital produkt. Via designsystemet uppnås en enhetlig design, kommunikation och branding på alla plattformar.

Samtidigt fungerar designsystemet som en resurs för framtiden. Dokumentationen gör det enklare för alla inblandade i produkten att hitta, förstå och bygga vidare på produkten. Genom att kunna återanvända koncept och komponenter går det att spara mycket tid.

Varför använda ett designsystem?

Varför investerar då företag och organisationer som Barclays, Financial Times och IBM i designsystem? Den största anledningen till att investera i ett designsystem är att man i längden kommer att tjäna tid och resurser på att använda det.

Omfattningen av arbetet med att sätta upp ett designsystem varierar med organisationens behov. Om man har en stor organisation där man vill samla många enheter under ett och samma paraply ska man vara beredd på att ta uppgiften på allvar för att kunna använda designsystemet på bästa sätt.

Jag önskar att jag hade vetat redan från början av projektet hur mycket arbete vi skulle behöva lägga in för att ta fram ett sådant system. Jag skulle aldrig någonsin ha skapat något så stort med så lite resurser.

Matteo Gratton,
VP Experience Designer, Barclays Corporate Bank.
Läs hela artikeln

När ska man använda ett designsystem?

Designsystem används för att skapa enhetlighet i en organisations produktion och kommunikation. Att ha tydliga riktlinjer nedskrivna som en levande digital dokumentation är något som de flesta produkter och organisationer kan dra nytta av.

Designsystem är i synnerhet effektiva för organisationer med flera grenar, som vill utvecklas skalbart eller är uppbyggda i en blockstruktur. Det mest klassiska exemplet är kanske en digital produkt som består av enskilda moduler och är byggd i ett ramverk som React, Angular eller Vue.

Men som listan över publika designsystem visar är designsystem väldigt relevanta även för organisationer utanför IT sektorn som t.ex. Royal Canin (tillverkare av produkter för husdjur).

Däremot kan mindre organisationer som har en mer ombytlig identitet och inriktning (ändrar sig ofta och mycket) ha mindre att tjäna på att investera i ett fullskaligt designsystem.

Jag vill veta mer!

För den som vill göra en djupdykning i designsystem tipsar vi om (gratis) boken ”Design Systems Handbook” publicerad av inVision.

Behöver du hjälp med att sätta upp ett designsystem eller funderar på hur ett designsystem skulle kunna stötta din verksamhet? Kontakta oss gärna på info@redonion.se.

Tags

Fler inlägg

img

Förbered dig på European Accessibility Act, EAA

img

Webbdesign trender 2024

img

Värt att veta om Baseline