Nyhetsbrev

Få artiklar, råd och tips om:

Du kan läsa mer om vår policy och vår hantering av persondata här.

Bädda för framgång: Effektiv CMS redigering

Arbeta effektivt i CMS

av Frida Nyvall

Tips på att arbeta lättare och mer effektivt i CMS som är användarvänligt uppsatt.

Hur enkelt det är att uppdatera, editera och underhålla en webbplats blir ibland förbisett till förmån för de delar av webbsidan som visas utåt. För de som ska administrera innehållet på webbplatsen är det dock viktigt att arbetet går att utföra på ett effektivt och smidigt sätt.

Det kan vara stora skillnader i hur ett tema sätts upp i ett CMS. Genom att sätta upp ett flexibelt och lättförståeligt system med goda möjligheter att automatisera vissa ändringar är det möjligt att uppnå en smidigare arbetsmiljö för administratören. Detta kan spara åtskilliga timmar arbete och inte minst frustration.

Automatisera mera

Ett effektivt uppsatt CMS använder de medel som finns för att automatisera och avlasta användaren.

Genom att utnyttja webbteknik t.ex. för automatisk bildbehandling går det att spara arbetstimmar och andra kostnader för bildbehandling och bildbehandlingsprogram. Ett effektivt arbetssätt är att låta användaren automatiskt lägga till fördefinierade bildeffekter.

Exempel på bakgrundsbild med automatiskt färgfilter

Exempel på bakgrundsbild med automatiskt färgfilter från vår kund seadot.se.

Ett annat exempel på automatiserade effekter är att kunna lägga till text med väldigt specifikt utseende ovanpå bilder (istället för att inkludera texten i en på förhand skapad bild). Förutom förbättrad sökmotoroptimering sparar det också tid för administratören.

Exempel på stylad text på bakgrundsbild för vår kund Office Relief.

Exempel på editerbar och stylad text på bakgrundsbild för Office Relief.

Ett CMS anpassat efter kundens behov

Editeringsmöjligheternas komplexitet bör anpassas efter kundens behov. Ett system med större flexibilitet innebär oftast att administratören får mer ansvar, och måste då vilja och kunna hantera det. För kunder som föredrar mer vägledning anpassar vi möjligheterna och systemets utformning efter det.

Struktur

Ordning och reda bland fält och inställningar gör att det blir enklare att snabbt hitta och inte råka editera fel. Detta gäller både namngivning och placering av fält, knappar och menyer, samt hur logiskt och synligt de är placerade i CMS verktyget.

Rätt verktyg i verktygslådan

Många CMS kan med hjälp av tilläggsplugin få utökade funktioner som kan komplettera och underlätta arbetet med webbsidan. Bland de tusentals plugins som finns tillgängliga gäller det att välja just det plugin som passar webbsidans och kundens behov bäst.

Att för ”säkerhets skull” installera plugins som inte används eller behövs kan leda till sämre säkerhet, långsammare webbsida och längre tidsåtgång för att uppdatera webbsidans CMS.


Fördelar med att sätta upp ett CMS på ett effektivt sätt

  • Även mindre erfaren eller kvalificerad personal kan utföra arbetet.
  • Tidsbesparingar när det går snabbare att editera eftersom det är enkelt att hitta och ändra.
  • Automatiseringar som t.ex. val för automatisk bildbehandling kan innebära kostnadsbesparingar för bildbehandling och bildbehandlingsprogram.
  • Genom att anpassa systemets editeringsmöjligheter efter kundens behov hittas en balans mellan flexibilitet och mer uppstyrd mall som passar kundens arbetssätt och organisation.
  • Optimerar prestanda, säkerhet och tidsåtgång för uppdateringar genom att endast installera de plugins som behövs och används för att förbättra sidan.

Dessa principer gäller generellt för olika slags CMS oavsett typ som exempelvis WordPress, Craft eller Drupal. Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din CMS lösning, maila oss gärna!

Tags

Fler inlägg

img

Förbered dig på European Accessibility Act, EAA

img

Webbdesign trender 2024

img

Värt att veta om Baseline