Enligt lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att informera besökare av sidan att den här webbsidan använder cookies, eller så kallade kakfiler. Informationen kommer inte att säljas eller på något annat sätt medvetet förmedlas till tredje part.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies på redonion.se för att förbättra besökarnas upplevelse genom att spara filtreringsval för våra tidigare projekt. Kakfilerna är knutna till redonion.se och förvaras i din browser i några timmar eller tills du raderar dem. Även om du inte tillåter din browser att spara kakfiler, kommer du fortfarande att kunna se all information på redonion.se. Vi sparar inte någon information från kakfiler, varken för vår egen del eller någon annans.

Ta bort dem!

Om du väljer att inte accepterar kakfiler, kan du ställa in din browser att automatiskt blockera kakfiler, eller informera dig om att en webbsida vill använda en kakfil på din dator. Browsern kan också radera tidigare sparade kakfiler. Se din browers hjälpsidor för mer information. Kom dock ihåg att det är många funktioner på den här webbsiten och andra webbsiter som använder cookies, som du i så fall inte kommer att kunna ta del av.