Nyhetsbrev

Få artiklar, råd och tips om:

Du kan läsa mer om vår policy och vår hantering av persondata här

Projektbeskrivning

Från idé till app: skriva
Specifikation eller Projektbeskrivning

av Frida Nyvall

I del 2 i vår serie om att bygga webbtjänster och appar fokuserar vi på att skriva en framgångsrik projektbeskrivning eller specifikation.

I den här artikeln diskuterar vi vad en projektbeskrivning är, varför den är så viktig och slutligen hur man ska gå tillväga för att skriva en bra projektbeskrivning.

Projektbeskrivningen är en viktig nyckel till att lyckas övertyga investerare, utvecklare och andra potentiella samarbetspartners om din idés förträfflighet.

Att skapa en fullständig beskrivning av din idé är dock ett steg som kan vara lika utmanande som grundläggande för att din vision ska bli av.

Om du inte har läst del 1 i vår serie om att förverkliga din digitala idé finns den här. Del 3 i samma serie handlar om att bygga en prototyp.


Vad är en specifikation?

Specifikationen är ett underlag för framtida samarbetspartners att utvärdera din idé. En bra projektbeskrivning ska dock göra mer än att på ett säljande och övertygande sätt beskriva syftet med din idé. Det är också ett dokument som på ett tillräckligt tydligt sätt berättar hur din tjänst fungerar.


Varför är det viktigt?

Få en bättre prissättning

Att noggrant dokumentera all funktionalitet, krav och fakta är tidskrävande och kan innebära en hel del mödosamt arbete. Det är dock arbete som kan belöna sig på många vis, inte desto mindre när det kommer till ditt projekts prissättning.

Eftersom priset på en applikation bl.a. beror på dess omfattning, funktionalitet och önskemål angående design och användarupplevelse, blir det svårt att sätta ett rättvisande pris om det inte finns någon information om vad applikationen ska innehålla.

Desto mer information som finns tillgänglig om projektet, desto lättare blir det att rättvisande uppskatta pris och tidsåtgång för att förverkliga idén.

Det är betydligt enklare att förhålla sig till ett pris satt mellan tummen och pekfingret, än ett pris mellan himmel och jord.

Framstå som ett proffs och få fler svar

Förutom ett bättre och mer rättvisande pris, blir det också enklare att göra prisjämförelser mellan olika byråer och kanske den viktigaste fördelen av alla: du kommer att framstå som betydligt mer förberedd och professionell, vilket innebär att fler kommer att svara på dina förfrågningar.

Om du även tänker söka pengar från investerare eller annat ekonomiskt stöd, kommer du att behöva ha en tydlig och övertygande beskrivning av idén. Att ha en genomarbetad projektspecifikation att skicka eller använda som utgångspunkt för ansökningshandlingar kan både spara tid och öka dina chanser att bli utvald.

Misstag #1 att undvika

Undvik att ha en specifikation som består av en länk till en existerande webbsida, tjänst eller app och be om en prisuppskattning.­

Även om din idé är en kopia på ett existerande, framgångsrikt koncept bör du försöka skriva ner hur du ser att din tjänst eller applikation ska fungera. Kanske finns det funktionalitet i tjänsten du vill kopiera som kan läggas till i ett senare skede, vilket kan hjälpa till att hålla produktionskostnaderna nere. T.ex. har många stora webbtjänster även native appar för både iPhone och Android, vilket skulle kunna läggas till när din tjänst börjat generera intäkter.

Det största problemet med den här typen av prisförfrågningar är att de nästan alltid blir höga. Om man verkligen är ute efter att göra en kopia på en stor webbtjänst utan några som helst kompromisser måste man vara införstådd med att de flesta företag av den typen förutom inledande investeringar på ett par miljoner också har lagt ner ytterligare miljoner på att förnya och underhålla tjänsten.

Tips

!

Försök ta reda på så mycket som möjligt om hur tjänsten eller appen du vill kopiera gjorde för att lyckas. Kanske hade företaget backning från investerare som även skulle kunna vara intresserade av din idé?


Hur skriver jag en bra spec?

  • Försök tänka igenom steg för steg vad du vill ska hända när någon använder tjänsten eller appen, och skriv ner stegen. T.ex. ”Steg 1: Användaren registrerar sig eller loggar in med email och lösenord på Inloggningssidan.”
  • Försök att också fundera över vad som händer om något går fel. Vad händer om användaren avbryter ett köp i appen, har skrivit fel och vill editera en annons, eller om någon har använt din tjänst för att publicera kränkande innehåll. Ta med dessa fall i specifikationen och beskriv hur du vill att de ska hanteras.
  • I de fall din tjänst presenteras som en kopia på en befintlig tjänst eller app, försök att sammanställa en lista på skillnader mellan din idé och den befintliga produkten. Exempel kan vara ”Blocket erbjuder även förmedling av tjänster, men min app kommer bara att fokusera på handel med nallebjörnar.”

Hjälp och råd

Vi hjälper gärna till att få de tekniska delarna av ditt projekts specifikation på plats som en del i en förstudie av projektet. Kontakta oss för att berätta mer om dig och din idé!

Tags

Fler inlägg

img

Webbdesign trender 2024

img

Värt att veta om Baseline

img

Webbdesign trender 2023