Red Onion har på ett utmärkt sätt levererat de lösningar vi behövde i ett modernt digitalt verktyg. Vi uppskattar Red Onions delaktighet och engagemang i projektet. På så sätt har vi fått möjligheten att bolla idéer för att tillsammans hitta rätt väg framåt, redan från start.

Förutom god kommunikation, uppskattar vi även Red Onions problemlösningsförmåga och leveransens höga kvalitet.

Daniel Edenvik, VD Edenvik Strategic Communication

I korthet

Uppdraget

Edenvik Strategic Communication, en anrik B2B byrå med kontor i Stockholm och Vancouver, ville effektivisera och bygga ut den digitala delen av sitt verktyg Märkesled.

 

Verktyget är en central del i deras verksamhet och används för att hjälpa deras kunder förbättra sin strategiska kommunikation.

 

I Edenviks process Märkesled ingår insamling av större mängder information. Edenvik ville bygga en lösning för att samla in informationen på ett lättillgängligt och snabbt sätt från enskilda personer, och koppla ihop det med en webbapplikation för att enkelt kunna analysera, organisera och presentera resultatet.

Resultat

Informationen samlas in via en specialanpassad webbapplikation med fokus på mobilanvändare.

 

Genom att använda Artificiell Intelligens (AI) för att automatiskt analysera informationen som samlats in, sparar Edenvik mycket tid som annars hade gått åt till manuell granskning och bedömning.

 

Resultaten av den analyserade informationen presenteras i olika typer av filtrerbara, interaktiva diagram och tabeller. Dessa utgör ett tydligt grafiskt stöd i den vidare kommunikationen mellan Edenvik och kunden.

 

Sugen på att testa?

Vill ni testa systemet? Kontakta daniel.edenvik@edenvik.se och hälsa från oss på Red Onion!

Ansvarsområden

  • AI
  • Programmering
  • UI & UX
  • Integration med API

I detalj

Textanalys med AI

Microsoft har utvecklat ett flertal olika AI verktyg för att tolka sinnesintryck (tal, bilder, språk) och analysera dem. I det här projektet används delar av Microsoft Azure Cognitive Services för att analysera indata från webbappen via API anrop.

 

För kunden är det ett tids- och kostnadseffektivt sätt att få tillgång till den senaste AI tekniken.

 

Underlättad hantering

Tidigare projekt med mycket data kan laddas in i systemet via en importfunktion. Det innebär att Edenvik kan dra nytta av och jobba vidare i det nya systemet även med äldre projekt.

 

Via webbapplikationens administratörssektion kan Edenvik hantera användare, kundprojekt, samt bestämma på vilket sätt informationen ska samlas in och vilka alternativ användarna ska få.

Screenshot of using the Brandblanks web app for answering questions as an end user.