Red Onion imponerade med sina kunskaper i programmering och konstruktion. Förutom att de gjorde allt vi kom överens om tidseffektivt, fungerade de även som bollplank för förbättringar som vi själva inte tänkt på. Vi kommer fortsätta arbeta med Red Onion när vi behöver snabb och kvalificerad web/app-utveckling.

Henrika Thomasson, Edenvik

I korthet

Den stora flytten

Eterne (tidigare ICM) är en av Edenviks kunder, och är en flyttfirma som specialiserat sig på miljövänlighet.

 

Flyttföretaget, som är en av de ledande aktörerna inom sitt område, ville effektivisera och modernisera sin säljprocess. Detta skedde genom att omvandla säljarnas helt Excelbaserade verktyg till en onlineapplikation tillgänglig på både mobiltelefoner, läsplattor och datorer.

Web app

Red Onion skapade efter design från Edenvik en responsiv webapp där de beräkningsalgoritmer som utgjorde Excelfilen bakades in i en backendlösning. Fokus låg på appens användarvänlighet, och på att göra presentationen av resultaten från beräkningarna mera lättillgängliga.

 

Appen underlättar för Eternes säljare att ta fram lättöverskådliga och tydliga rapporter när de är på språng.

Ansvarsområden

  • Programmering
  • Responsivt UI & UX

I detalj

Eterne screenshot of the screen where the user enters data

Enkel administration

Appen gör det enkelt för Eterne att ta fram rapporter som är lättlästa och går att förklara för potentiella kunder. Det administrativa arbetet förenklas också då det finns funktionalitet för att både dela, editera och spara beräkningar och rapporter.

Eterne screenshot showing the table data

Rätt verktyg ökar försäljningen

Säljarna kan nu på ett enkelt och grafiskt tilltalande sätt presentera vinsterna med Eternes flyttar, och med ett knapptryck spara och skicka rapporter i pdf format till sina kunder. Genom att förbättra säljarnas arbetsverktyg finns goda förutsättningar att öka företagets försäljning.