Alltid vänliga, alltid tillgängliga och inte minst mycket snabba när vi behövde hjälp. Resultatet blev precis så bra vi hade hoppats på, och vår kund blev mycket nöjd. Tack!

Jörgen Runeby, To Be Frank

I korthet

SKB

SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) är sedan länge en kund hos våra vänner på To Be Frank. Organisationen ansvarar för att ta hand om Sveriges radioaktiva avfall. Uppgiften ställer höga krav på att SKB är mycket tydliga i sin kommunikation mot allmänheten, samt i alla avseenden har ett väldigt omfattande säkerhetsarbete.

 

Kampanjen ”Kuben” skapades som en motvikt till det allvar och den rigorositet som ofta karaktäriserar dessa ämnen.

The Hexagon Game

To Be Frank kom till oss med en vision av hur information som annars skulle kunna upplevas som svårsmält kunde paketeras om i ett pusselspel på Internet. Genom att ändra kommunikationskanalen blev informationen som förmedlades både interaktiv och mer lättillgänglig.

 

Det är alltid spännande att bygga väldigt skräddarsydda lösningar, och vi tyckte att det var roligt och stimulerande att använda tekniker som kanske inte används i webbprojekt dagligdags.

Responsibilities

  • Programmering
  • Systemarkitektur

I detalj

SKB kuben animated example

Online Pussel

Bakom varje blå triangel i pusslet gömmer sig en liten del av en större bild. Trianglarna låses upp gradvis så att det så småningom går att se hela bakgrundsbilden när man för muspekaren över dem. Utmaningen består i att lista ut vad den stora bilden i bakgrunden föreställer.

Varje liten rektangulär bild representerar också olika uppgifter som syftar till att förbättra SKB som organisation. När uppgiften slutförts av den ansvariga avdelningen på SKB, låses motsvarande triangel upp och avslöjar ytterligare en liten bit av pusslet.

STÖD FÖR ÄLDRE BROWSERS

Som många andra stora organisationer med komplexa interna system är SKBs interna miljö begränsad när det kommer till att välja eller uppgradera de anställdas Internet browsers. Därför var ett av kraven att pusslet skulle optimeras för Internet Explorer9.

UTNYTTJA FUNKTIONALITETEN I SVG

Vi beslutade oss för att använda SVG för att skapa trianglarna, och sedan lägga till separata bakgrundsbilder som fyllde ut dessa. Bakgrundsbilden som är lösningen var tvungen att klippas i mindre bilder så att användare inte skulle kunna inspektera koden och på så vis fuska.