Vi har idag många testbäddar men de är inte tillräckligt kända och samordnade. Jag tror att Swedishtestbeds.com kommer att bidra till en bättre överblick och samordning av befintliga testbäddar, så att våra svenska innovationer snabbare kommer ut på marknaden och kan bidra till effektivare processer.

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
Lanseringen av swedishtestbeds.com

I korthet

Testbäddsportal

Projektet Testbäddsportalen är en del av regeringsinitiativet Testbädd Sverige, som syftar till att stärka och stimulera svensk forskning och innovation. Bakom projektet står en rad myndigheter och statliga organisationer, som Vinnova, Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.

 

swedishtestbeds.com inriktar sig på att samla testbäddar inom samhällsbyggnad med fokus på hållbarhet. Plattformen ska underlätta kommunikation mellan de som driver projekt inom området, och de personer eller organisationer som kan erbjuda förutsättningar för att testa, verifiera eller vidareutveckla projektens idéer och koncept. Förhoppningen är att verka som en hubb och katalysator för utvecklingen av svenska innovationer.

­swedishtestbeds.com

Vad är en testbädd?

Testbäddar är områden som erbjuder möjlighet att testa nya tekniker eller metoder i olika typer av miljöer och förhållanden (kontrollerade, simulerade eller verkliga).

 

Vår roll

Portalen vänder sig till en väldigt bred publik, vilket ställer höga krav på att innehållet är lättillgängligt, välstrukturerat och förståeligt. Vi tog fram användarvänligt UI och UX på plattformens inloggade delar som registrering, editering och publicering av testbäddar.

 

Vi tog även fram lösningar för att öka aktiviteten på plattformen, t.ex. via kommentarer, eventkalender och matchningar. swedishtestbeds.com integrerades även mot IVLs databas Envirobase, för att ytterligare öka informationsutbytet och spridningen.

 

Projektet utfördes i samarbete med Edenvik.

Ansvarsområden

  • Programmering
  • UI & UX
  • Integration med API
  • WordPress Integration

I detalj

Bädda för framgång

Målgruppen för webbplatsen är väldigt bred och innefattar medarbetare på statliga organisationer, skolor och universitet, privata företag, utländska investerare och den nyfikna allmänheten. Själva innehållet på webbplatsen är ofta nischat, forskningsfokuserat och inte alltid helt lättillgängligt för oinsatta.

 

För ett lyckat projekt måste innehållet göras tillgängligt och strukturerat och webbsiten överskådlig och lätt att navigera. Detta gäller även de inloggade delarna av webbportalen som ska hanteras av administratörer eller testbäddsägare.

mobile

swedishtestbeds.com menu swedishtestbeds.com screenshot of testbed page

Presentera information

Stor vikt har lagts vid att presentera info och kunskap om testbäddar och deras verksamhet på ett tydligt och lättöverskådligt sätt.

Vi har skapat mallar åt administratörer och testbäddsägare för att formatera innehållet i artiklar och inlägg på ett snyggt och enhetligt sätt.

 

Öka aktiviteten

För att hjälpa testbäddsägarna att nå ut med sin information och engagera besökare finns även speciella funktioner som eventkalender för att enklare koppla ihop testbäddar med behovsägare – de som har nytta av dem.

Det finns även kommentarsfunktionalitet för att underlätta en snabbare och smidigare kommunikation mellan testbäddsägare och intressenter.

Matchningsfunktionaliteten hjälper besökare att hitta fler relaterade testbäddar som kan vara relevanta.

För att ytterligare främja informationsutbyte och spridning har testbäddsportalen integrerats med IVLs databas Envirobase.

swedishtestbeds.com menu screenshot of swedishtestbeds.com filtering testbeds

Filtrering av testbäddar

För att enkelt hitta testbäddar går det att fritextsöka, filtrera på olika områden, taggar, kategorier och även få en geografisk överblick och söka via karta.

swedishtestbeds.com menu screenshot swedishtestbeds.com dashboard

Användarvänligt verktyg

För inloggade användare tog vi fram användarvänliga administrativa gränssnitt för att hantera och godkänna användare, moderera kommentarer samt för att skapa testbäddar och innehåll relaterat till testbäddarna.

För att minska den kognitiva belastningen och hur arbetsamt användare uppfattar det att jobba i systemet utarbetade vi olika strategier för att underlätta ifyllandet av uppgifter. Målet var att minska insteget och få fler att skapa bra och informativa sidor för sina testbäddar.

Genom att på dessa sätt bädda för framgång fanns det veckan efter lansering 320% fler testbäddar på plattformen jämfört med hur många testbäddar uppdragsgivaren hade hoppats skulle vara registrerade.

Med öppen kommunikation som kommentarer och användargenererat innehåll finns alltid risken för spam och trollande. Genom att skapa användarvänligt UI underlättas moderering även för personer utan specifik teknisk bakgrund eller IT utbildning. Webbsidans administratörer kan enkelt hantera systemet och hålla plattformen fräsch och uppdaterad.