Projektet har funkat bra från början till slut. Red Onion har varit väldigt professionella, tillmötesgående och lyssnat på våra behov. Samtidigt har de kommit med idéer och hjälpt oss med komplexa lösningar och varit ett stöd under hela processen. Vi är jättenöjda och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Mats Ågren, VD Texstar

I korthet

Hög profil

Texstar är en av Sveriges största aktörer inom profil- och arbetskläder. Fokus ligger på att erbjuda ett väldesignat sortiment med hög kvalité för branscher inom servicesektorn. Via sina egna säljare och ett stort nätverk av återförsäljare hjälper företaget kunderna att bygga sina varumärken.

 

Företagets webbshop är en kritisk del i Texstars affärsmodell. Texstar ville förbättra kundernas upplevelse av webbshoppen, samt skapa en gemensam plattform för säljare och återförsäljare.

 

Företaget hade också önskemål om att lägga till verktyg för att underlätta säljarnas arbete och erbjuda kunderna extra funktionalitet i webbshoppen för att komma ifatt och överträffa sina konkurrenter.

­www.texstar.se

Vår roll

För att förbättra Texstars resultat och stärka deras säljare och återförsäljare skapade vi tillsammans med vännerna på Edenvik verktyg för smartare och mer effektiva säljprocesser.

 

Vi förbättrade köpupplevelsen och gjorde det enklare att beställa produkter med företagstryck. Vi skapade medlemskonton för säljare, återförsäljare och kunder med olika behörighetsnivåer kopplade till plattformen och webbshoppen.

 

Vi ökade också tillgängligheten genom att göra alla webbsidor responsiva. Vi skapade ordning och reda i order- och försäljningshistorik med hjälp av översiktsvyer och statistikdiagram.

 

Webbplattformen integrerades med WordPress och Texstars affärssystem Garp.

Ansvarsområden

  • Webbshop
  • Programmering
  • UI & UX
  • Integration med affärssystem
  • WordPress

Förbättrad kundupplevelse & kommunikation

Texstar menu

E-HANDELSPLATTFORM

Vi la mycket vikt vid användarvänlighet och tydlighet när vi byggde webbshoppen. Texstars kunder handlar ibland i stora volymer, men det ska ändå vara enkelt att redigera och få en översikt över varje artikel i varukorgen.

Texstars kunder är ofta återkommande, så för att kunna lägga beställningar så snabbt som möjligt la vi till olika inställningar för att hantera förifyllda fält och tidigare använda leveransuppgifter.

Texstar menu

LOGOTYPAPPLICERARE

I anslutning till webbshoppen byggde vi ett verktyg för att låta kunderna själva visualisera logotyper och texter på riktiga plagg ur kollektionen, vilket förbättrar deras köpupplevelse.

Med hjälp av logoappliceraren (MinLogo) blir det lättare att fatta rätt beslut om plaggens utseende snabbare. Risken för förvirring, iterationer och misstag minskar när kunden själv kan skapa en bild av hur de vill att slutresultatet ska se ut.

För Texstars del innebär det nöjdare kunder och smidigare administrativ hantering av förädlingsordrar.

Texstar menu

PERSONLIG KOMMUNIKATION

För att Texstar ska kunna nå alla intressenter på en och samma plats, skapade vi en medlemshantering på plattformen med olika behörighetsnivåer för säljare, återförsäljare och kunder.

Texstar kan nu variera innehållet på plattformen och i shoppen beroende på vem mottagaren är. På så vis säljer och kommunicerar Texstar inte bara effektivt, utan också på ett personligt och kundanpassat sätt, trots kundbasens stora storlek.

Både webbshoppen och plattformen finns tillgänglig på flera olika språk.

Effektivare & smartare säljprocess

Texstar menu Texstar screenshot of interactive proprosal tool

SÄLJARNAS HEMLIGA VAPEN

Texstars säljteam är en avgörande del för företagets framgång. För att hjälpa dem lyckas ännu bättre skapade vi ett offertverktyg på plattformen.

Via det lättanvända webbverkyget kan Texstars säljare snabbt skapa snygga och skräddarsydda offerter i PDF format. De kan enkelt spara och editera olika versioner av offerten och dela den med kollegor, kunder och återförsäljare.

Texstar menu

STATISTIKVERKTYG - FÖR ATT KUNSKAP ÄR MAKT

Även om Texstar sedan tidigare hade väldigt mycket data sparad, hade företaget inte haft något sätt att strukturera den eller få någon överblick för att tolka och använda informationen.

Vi samlade Texstars data i lättöverskådliga diagram och grafer, och satte upp filtreringsmöjligheter som gör det möjlig att zooma in och fokusera på specifika kategorier och segment i detalj.

Med all data strukturerad i användarvänliga diagram kan Texstar nu dra nytta av informationen och fatta smartare beslut om företagets produkter och försäljning.

Genom att kunna studera hur försäljningen utvecklat sig över tid går det också att snabbare uppfatta förändringar i kundernas konsumtionsmönster och vidta rätt åtgärder i tid.

Texstar menu

MEDIABIBLIOTEK

För att underlätta för återförsäljare att marknadsföra Texstars produkter, skapade vi ett sökbart mediebibliotek med videos, bilder, produktkataloger och marknadsföringsmaterial.

Här kan Texstars återförsäljare snabbt och enkelt leta upp och ladda ner exakt det material de behöver.