Allt om designsystem

3 hands holding 3 balloons in different shades of pink

Allt om designsystem

Designsystem har blivit ett mer allmänt accepterat och officiellt begrepp för att beskriva en organisations samlade grafiska uttryck och dess tekniska implementation. Artikeln riktar sig till den som vill veta mer om designsystem, varför de är populära, när de bör användas och hur de fungerar.

Läs mer