Vad är ramverk?

Tools

Vad är ramverk?

I takt med att webbtekniken går framåt, har begreppet ramverk (sk. ”frameworks”) blivit allt viktigare när det kommer till att bygga större eller medelstora applikationer.

Läs mer