Vad är Gutenberg och hur påverkas min WordPress webbsida?

Raven sitting on a snowy branch.

Vad är Gutenberg och hur påverkas min WordPress webbsida?

För webbsidor som använder WordPress, kan releasen av Gutenberg i nästa stora uppdatering av WordPress få stora konsekvenser. Den här artikeln är riktad till ägare och administratörer av WordPress sidor. Förutom att kortfattat beskriva vad Gutenberg är, ger vi även tips och råd om vad man kan göra för att vara förberedd inför lansering.

Läs mer