Nyhetsbrev

Få artiklar, råd och tips om:

Du kan läsa mer om vår policy och vår hantering av persondata här

Gutenberg

Uppståndelsen runt
Gutenberg

av Frida Nyvall

För den som vill läsa mer om varför WordPress har beslutat att utveckla Gutenberg, och varför diskussionerna har blivit så heta, sammanfattar vi vår tolkning av situationen.

Varför lanserar WordPress Gutenberg?

Även om WordPress är ett gratis CMS (WordPress.org), har dess grundare även ett företag: Automattic Inc.

Automattic driver den kommersiella hosting- och bloggingplattformen WordPress.com (viktigt att notera .com på slutet). Automattic utvecklar och säljer också WordPressrelaterade tillägg (sk. plugins, bl.a. WooCommerce), och bidrar till att utveckla WordPress.org. Automattic är finansierat av investerare, och som många andra företag måste de hålla jämna steg med konkurrenterna och skapa vinst.

WordPress.com’s konkurrenter är andra plattformar där användare billigt kan hobbyblogga, exempelvis Wix, Squarespace och Medium. För att kunna mäta sig med konkurrenterna inom detta segment, kände sig WordPress tvingade att förbättra användarnas möjligheter att enkelt editera innehåll. De behövde hitta något som kunde locka över användare från konkurrenter till WordPress.com.

Varför all uppståndelse?

Intressekonflikt

WordPress.com riktar sig inte till samma publik som WordPress.org. WordPress.com riktar sig till mindre bloggare, och WordPress.org mot mer etablerade företag och varumärken. Eftersom produkterna inte kommer att användas på samma sätt, har en del användare av WordPress.org sett förändringen som ett större besvär snarare än ett positivt tillägg.

WordPress.org bygger på öppen källkod (open source), och enligt organisationens egna stadgar, ska nya funktioner endast accepteras om de kommer att uppskattas och användas av fler än 80% av alla slutanvändare.

The rule of thumb is that the core should provide features that 80% or more of end users will actually appreciate and use. If the next version of WordPress comes with a feature that the majority of users immediately want to turn off, or think they’ll never use, then we’ve blown it. If we stick to the 80% principle then this should never happen.

Och just stänga av eller undvika att använda Gutenberg är precis vad många WordPress.org användare överväger att göra. Om ratingen på det Gutenberg plugin användare har kunnat testa i väntan på launch är en indikator på hur uppskattat Gutenberg är av användarna, är andelen positiva användare gissningsvis lägre än dessa 80%. I skrivande stund (November 2018), har detta plugin en rating av 2.5/5 stjärnor varav en majoritet (57%) av rösterna är av typen 1 stjärna. Se nuvarande rating på Gutenbergs webbsida.

Tekniska & ekonomiska prioriteringar

WordPress.org har alltid försökt prioritera att ha en stabil och bakåtkompatibel produkt. En nackdel med att prioritera bakåtkompabilitet är att koden blir föråldrad och växer onödigt mycket.

På det stora hela skulle WordPress.org möjligtvis må bättre av att varsamt uppdateras till en modernare version av PHP, som är programmeringsspråket som används till stora delar av projektet, än av att få en ny editor som potentiellt sett är inkompatibel med många nuvarande teman och plugins.

Att uppdatera WordPress’ PHP version har dock inte prioriterats på flera år. När Automattic istället beslutade att utveckla en funktion som förefaller gagna deras företag snarare än WordPress som helhet, och dessutom valde att använda de allra senaste teknikerna för att bygga denna funktion, var det inte en prioritering som WordPressanvändare generellt sett uppskattade.

Automattic har också kritiserats för att tillåta en mindre grupp medarbetare fatta för många stora beslut på egen hand, utan att ta hänsyn till WordPress eller dess community i sin helhet.

Förutom kritik utifrån, har det också rapporterats om stridigheter inom Gutenbergs arbetsgrupp, vilket slutligen har lett till release av en mindre funktionell produkt. Rian Rietveld ansvarade för användarvänlighet och att göra editorn tillgänglig för handikappade, men valde att lämna projektet eftersom hon kände sig ignorerad. Hon upplevde att teamet inte kunde eller ville inkludera tillgänglighetsanpassningar i projektet.

Personen som ersatte henne, Matt MacPherson, gick sedan ut i ett meddelande att Gutenberg skulle gå live även om det inte fanns lösningar på plats för handikappade att använda editor, med motiveringen att dessa kunde använda den tidigare editorn.

I don't view it as a good decision to delay the 5.0 release over accessibility concerns when the Classic Editor exists as a fallback.

Matt MacPherson
Accessibility Lead, Gutenberg

Att så tydligt nedprioritera handikappanpassning när det gäller en produkt som utgör ca 30% av Internet ledde till mer kritik och upprörd debatt.

Nya arbetsvillkor för utvecklare

Teman och plugins som interagerar med WordPress editor måste ändras så att de blir kompatibla med Gutenberg. För utvecklare vars levebröd går ut på att skapa och sälja WordPress teman och plugins innebär det obetalda utvecklingstimmar.

Dessa hade kunnat vara färre om tekniken för att bygga Gutenberg inte hade skilt sig så mycket från den teknik som tidigare använts för att bygga WordPress teman och plugins.

Gutenbergs projektgrupp ville verkligen visa vägen och bygga något modernt, så de valde att använda React, ett ramverk i JavaScript utvecklat av Facebook. Under 2017 såg detta ut att vara ett dåligt beslut när Facebook övervägde att ändra ramverkets öppna licens, något som sedan löste sig i och med att licensen fortsatte att vara gratis.

För att kunna bygga djupare WordPress funktionalitet som är integrerad med editorn måste utvecklare behärska ett flertal nya tekniker och arbetssätt som tidigare normalt sett inte var nödvändiga vid WordPress utveckling. Paket med fördefinierade inställningar för att konfigurera utvecklingsmiljön som behövs för att börja bygga plugins för Gutenberg block har ökat i populäritet på GitHub (en plats för att dela kod).

Att investera tid och resurser för att lära sig behärska ny teknik som krävs för att kunna utveckla Gutenberg kompatibla teman eller plugins har mindre påverkan på större företag (som Automattic). Men för mindre företag eller organisationer kan det vara svårare att göra de investeringar som krävs.

Ytterligare ett problem med att stödja sig för mycket på det senaste och coolaste ramverket för en produkt som strävar efter att vara hållbar över tid och bakåtkompatibel, är att bäst-före-datumen på dessa ramverk inte kan garanteras. Två år efter att termen ”JavaScript Fatigue” blev ett begrepp, är utvecklare mer och mer uppmärksamma på möjliga konsekvenser av att hoppa på den senaste heta trenden alltför snabbt och utan att tänka efter om det verkligen är rätt verktyg för jobbet.

Tags

Fler inlägg

img

Webbdesign trender 2024

img

Värt att veta om Baseline

img

Webbdesign trender 2023