Nyhetsbrev

Få artiklar, råd och tips om:

Du kan läsa mer om vår policy och vår hantering av persondata här.

Värt att veta om Google Baseline

Värt att veta om Baseline

av Frida Nyvall

Vi sammanfattar det viktigaste med Baseline: initiativet som samlar webbläsarföretagen runt en ny standard för bakåtkompabilitet.

TLDR;

Baseline är ett projekt där alla de stora webbläsarföretagen gått samman för att skapa en standard för bakåtkompabilitet. Webbfunktioner inkluderas i Baseline när de går att använda i nuvarande och närmast föregående version av alla de vanligaste webbläsarna (Chrome, Edge, Firefox och Safari).


Vad är Baseline?

Baseline är ett initiativ av Google tillsammans med övriga stora webbläsarföretag (Apple, Microsoft och Mozilla) för att klassificera webbfunktioner efter vilka webbläsare som stödjer dem. MDNs webbdokumentation kommer att sträva efter att visa Baseline kompabilitet tillsammans med beskrivningen av olika webbfunktionalitet i sin dokumentation.

Varje år kommer en ny iteration av vilka funktioner som inkluderas i Baseline. Funktionerna som ingår i årets version stöds och går att använda i alla de vanligaste webbläsarna. Om man vill kan man därför även stödja tidigare års versioner av Baseline.

Varför är Baseline viktigt?

Företagen som utvecklar webbläsare har alla sitt eget schema för när de ska implementera ny webbfunktionalitet.

Detta leder till skillnader i när och vilka funktioner som kan användas i olika webbläsare. Om man använder en funktion som inte är implementerad i en webbläsare, kan det leda till att webbsidan inte visas eller fungerar korrekt.

Funktionalitet inkluderas i Baseline när de stödjs i nuvarande och föregående version av alla huvudsakliga webbläsare – Chrome, Edge, Firefox och Safari.

Baseline officiella webbsida
Google Dev

Baseline fungerar som en standard för att undvika problem med webbläsarkompabilitet och försäkra att webbsidan eller webbapplikationen ser ut, upplevs och fungerar på samma sätt i alla webbläsare.

Hur är Baseline användbart?

Standarden som Baseline står för gör det enklare att kommunicera, förstå och bekräfta vilken nivå av kompabilitet som behövs.

Det blir enklare att förklara och komma överens om en viss nivå av webbläsarkompabilitet. Detta kommer förhoppningsvis att leda till tydligare projektdefinitioner, och en bättre förståelse för kostnader kopplade till djupare kompabilitet med äldre webbläsare.

Våra förhoppningar för Baseline

Projektet har precis startat, men vi ser redan stora potentialer i hur det kan påverka webben positivt. En av våra förhoppningar är att Baseline ska hjälpa till att främja användande av moderna webbläsare, så att osäkra webbläsare som inte underhålls som Internet Explorer helt fasas ut.

En annan förhoppning är att stöd i Baseline ska plockas upp och visas på fler sidor för webbdokumentation som caniuse.com, för att ytterligare underlätta Baselinekompatibel utveckling.

Tags

Fler inlägg

img

Webbdesign trender 2024

img

Webbdesign trender 2023

img

Webbdesign trender 2022