Villkor och policy för hantering av personlig information

Varför vi sparar personuppgifter

Vi sparar personuppgifter för att kunna utföra de tjänster vi erbjuder och utför åt våra kunder, samt för att få underlag för att förbättra tjänsterna vi erbjuder.

Vilka personuppgifter sparas?

Vi sparar personuppgifter som besökaren uppger när besökaren fyller i formulär på vår webbsida. Personuppgifterna behövs för att kunna kontakta besökaren och förse besökaren med den information som besökaren efterfrågar. Dessa uppgifter är namn, e-postadress och i de fall det är aktuellt även företagstillhörighet.

För att förbättra vår verksamhet använder vi Google Analytics på webbsidan. Vi använder inställningen IP anonymisering. Informationen vi får från Google Analytics kan inte användas för att identifiera en besökare.

Om du skickar epost till oss kommer vi att spara din mailadress för att kunna skicka ett svar via epost till dig.

Läs mer om hur du ska göra för att bli bortglömd under ”Hur gör jag för att inte sparas”.

Hur gör jag för att inte sparas?

Vi använder Google Analytics på webbsidan för att få en bättre förståelse för våra kunder och kunna erbjuda dem bättre tjänster. Om du inte vill att din session ska synas i Google Analytics bör du inaktivera cookies i din webbläsare. Läs mer om hur du gör det under avsnittet Cookies.

Om du vill kontakta oss utan att sparas ska du inte använda formulären på hemsidan eller skicka ett email. Vår rekommendation i det fallet är att du ringer oss från ett hemligt nummer. Vi har då ingen möjlighet att kontakta dig, och ingen personlig information sparas. Om du ändå skulle ha råkat använda ett formulär eller skicka ett mail och vill bli bortglömd, se avsnittet ”Hantering av förfrågan att bli bortglömd”.

Hur personuppgifter sparas

Informationen som besökare har fyllt i på våra formulär skickas via mail till info@redonion.se, som är ett mailkonto på vår domän redonion.se. Kopior på informationen sparas även i en databastabell. Anledningen är att vi vill kunna se statistik över vad besökare har varit intresserade av, så att vi kan förbättra våra framtida erbjudanden och kunna förbättra Red Onions affärer. Data sparas så länge Red Onion anser att den kan bidra till att utveckla vår verksamhet.

All data sparas på servrar inom länder som omfattas av GDPR. Vi kommer aldrig att sälja informationen vidare.

Hantering av förfrågan att bli bortglömd

För att bli bortglömd och få alla sparade uppgifter raderade, ska besökaren skicka ett email till info@redonion.se med en begäran om att bli bortglömd. E-posten ska i ämnesraden vara märkt ”GDPR: förfrågan att bli bortglömd”. Vi kommer då att skicka ett bekräftelsemail till den e-postadress som använts, innan vi raderar all information (inklusive e-postadressen, vilket innebär att vi inte har någon fortsatt möjlighet att kommunicera med besökaren i fråga).

Vi accepterar inga förfrågningar om att bli bortglömd per hemligt eller anonymt telefonsamtal.

Tidsaspekten för att återkomma och vidta åtgärder är inom en vecka.

Hantering av förfrågan att få ut sina uppgifter

För att få se vilka uppgifter som finns sparade om besökaren själv, ska besökaren maila info@redonion.se och be att få ut sina sparade uppgifter. E-posten ska i ämnesraden vara märkt ”GDPR: förfrågan att få ut sina uppgifter”. Vi kommer då att skicka den data vi har ang. besökaren i textform till den e-postadress som besökaren har skickat sitt email från.

Vi accepterar inga förfrågningar om att bli få ut personliga uppgifter som är mottagna via hemligt eller anonymt telefonsamtal.

Tidsrymden för att delge besökaren dessa data är två veckor.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är vi skyldiga att informera besökare av sidan att den här webbsidan använder cookies, eller så kallade kakfiler. Informationen kommer inte att säljas eller på något annat sätt medvetet förmedlas till tredje part.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies på redonion.se för att förbättra besökarnas upplevelse genom att spara filtreringsval för våra tidigare projekt. Kakfilerna är knutna till redonion.se och förvaras i din browser i några timmar eller tills du raderar dem. Även om du inte tillåter din browser att spara kakfiler, kommer du fortfarande att kunna se all information på redonion.se. Vi sparar inte någon information från kakfiler, varken för vår egen del eller någon annans.

Ta bort dem!

Om du väljer att inte accepterar kakfiler, kan du ställa in din browser att automatiskt blockera kakfiler, eller informera dig om att en webbsida vill använda en kakfil på din dator. Browsern kan också radera tidigare sparade kakfiler. Se din browers hjälpsidor för mer information. Kom dock ihåg att det är många funktioner på den här webbsiten och andra webbsiter som använder cookies, som du i så fall inte kommer att kunna ta del av.